Choď na obsah Choď na menu
 


Zatiaľ sme ešte len formujúca sa skupina mladých všeobecných lekárov a lekárov príprave na atestáciu z tohto odboru. Organizačne sme pracovnou skupinou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS.

Aké sú naše aktivity a ciele? V súčasnosti sa snažíme vyprofilovať našu členskú základňu, stanoviť pravidlá nášho fungovania a vytýčiť jasné ciele, o ktoré budeme prednostne bojovať. Sme aktívni v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v rámci Európy, zastrešených hnutím Vasco da Gama Movement, s ktorými sa každoročne stretávaame v rámci prekonferencie VdGM pred eur´pskou konferenciou WONCA- svetovej organizácie všeobecných a rodinných lekárov. Spolu s týmito krajinami sa zúčastńujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov a snažíme sa preniesť to najlepšie z Európy k nám.

Našou ústrednou prioritou je osloviť čo najväčší počet mladých a budúcich všeobecných lekárov a pokúsiť sa presadiť zlepšenie našich podmienok - či už v rámci prípravy na atestáciu, alebo rozbehnutia novej praxe. 

Nedarí sa nám ale osloviť všetkých, ktorých sa naše snaženie týka a mohli by mať záujem sa k nám pridať. Ak kohokoľvek takého poznáte, nasmerujte ho prosím na nás.

Kto sme?

Zatiaľ pôsobíme v zložení:

MUDr. Ľudmila Resutíková 

všeobecná lekárka , Veľký Krtíš

nastupujúca predsedníčka Mladých Praktikov Slovenska

 

MUDr. Lenka Bachratá

všeobecná lekárka, Bratislava, atestovaná 2009

zakladateľka Mladých Praktikov Slovenska a  členka výkonného výboru zastupujúca západné Slovensko

 

MUDr. Beata Blahová

všeobecná lekárka pre dospelých, Krompachy

členka výkonného výboru zastupujúca východné Slovensko  

 

MUDr. Barbara Galbiati

všeobecná lekárka pre dospelých, Bratislava

koordinátorka výmenného programu Hippokrates

 

Snažíme sa získať do výkonného výboru lekárov, ktorí by koordinovali aktivity v jednotlivých regiónoch Bratislavy. Dúfame, že čoskoro na tejto stránke bude jedno meno za každý kraj Slovenska.