Choď na obsah Choď na menu
 


Otázky zo špecializačnej skúšky zo Všeobecného lekárstva na SZU 2013/2014

12. 8. 2014

 Otázky zo špecializačnej j skúšky zo všeobecného lekárstva

Okruh 1. otázok

1. Ischemická choroba srdca

2. Srdcové chyby

3. Akútny infarkt myokardu

4. Kardiálna insuficiencia

5. Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku

6. Hypertenzia

7. Sekundárne hypertenzie

8. Ateroskleróza

9. Metabolický syndróm

10. Zápalové choroby žíl

11. Náhle cievne mozgové príhody

12. Diferenciálna diagnostika anémií - sideropenická anémia

13. Poruchy lipidového metabolizmu

14. Dyspnoe

15. Astma bronchiale

16.Chronická bronchitída

17. Pneumónie

18. Diferenciálna diagnostika akútnych infekcií horných a dolných dýchacích ciest

19. Tbc

20. Hemoptýza

21. Abdominálna bolesť

22. Nekardiálna bolesť na hrudníku

23. Hnačky

24. Dyspepsia

25. Nauzea a vracanie

26. Malabsorpčný syndróm

27. Peptické ulcerácie, H. pylori

28. Nešpecifické črevné zápaly - Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

29.Pankreatitídy

30. Choroby žlčníka a žlčových ciest

31. Tumory horného GIT-u

32. Tumory dolného GIT-u

33. Hepatitídy

34. Diferenciálna diagnostika ikterov

35. Dysfágia a odynofágia

36. Diferenciálna diagnostika krvácania z GITu

37. Diabetes mellitus

38. Komplikácie diabetes mellitus

39. Chronická renálna insuficiencia

40. Nefrotický syndróm

41. Glomerulonefritídy

42. Tubulointersticiálne nefritídy

43. Infekcie močových ciest                                                                ( ,

44. Močové nálezy -    diferenciálna diagnostika (hematuria, proteinuria, bakteriúria,

leukocytúria)

45. Diferenciálna diagnostika bolesti v LS oblasti

46. Vertebrogénny algický syndróm (C, Th, LS oblasti)

47. Artritický syndróm

48. Bolesti ramena

49. Diferenciálna diagnostika artralgií

50. Osteoporóza

51. Diferenciálna diagnostika febrilných stavov

52. Diferenciálna diagnostika subfebrilít

53. Diferenciálna diagnostika bolestí hlavy

54. Diferencálna diagnostika

55. Uzlinový syndróm

56. Gynekologické zápaly

57. Autoimunitné ochorenia

58. Diagnostika porúch srdcového rytmu

59. Glaukóm

60. Morbus Hodgkin

61.  Diferenciálna diagnostika exantémov

62. Choroby žlčníka a žlčových ciest

63.  Diferenciálna diagnostika bezvedomia

64.  Choroby ucha

65.  Venerické ochorenia

66.  Toxikománia a drogové závislosti

67.  Choroby štítnej žľazy

68.   Choroby nadobličiek

69.Reumatoidná artritída

70.Chronická obštrukčná choroba pľúc

71. Geriatrický syndróm

72. Akútna a chronická bolesť v ambulancii všeobecného lekára

73. Diferenciálna diagnostika opuchových stavov

74. Poruchy výživy v ambulancii všeobecného lekára

75. Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára

76. Pracovná zdravotná služba v ambulancii všeobecného lekára - posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce

77. Prehliadka mŕtveho - povinnosti a kompetencie všeobecného lekára

78. Choroby oka v ambulancii všeobecného lekára

79. Diferenciálna diagnostika demencií v ambulancii všeobecného lekára

80. Popáleniny, poleptania, úrazy elektrickým prúdom

81. Omrzliny a podchladenie

82. Úpal a prehriatie

83. Otravy v ambulancii všeobecného lekára

84. Kardiopulmonálna resuscitácia v ambulancii všeobecného lekára

85. Postup lekára pri dopravnej nehode; Pacient s polytraumou

86. Onkologický pacient v ambulancii všeobecného lekára

 

Okruh 2.otázok

1.Antikoagulačná liečba

2. Akútna bronchída

3. Infekcie horných dýchacích ciest- sinusitídy, tonzilitídy

4. Otitídy

5. Parotis epidemica

6. Infekčná mononukleóza

7. Biliárna kolika

8. Cholecystitída

9. Renálna kolika

10. Gonorhea

11. Herpes zoster

12. Erysipelas

13. Dekubity

14. Ulcus cruris

15. Antrax

16. Tetanus

17. Scabies

18. Lymská boreloóza

19. Besnota

20. Botulizmus

21. Dna

22. Struma

23. Apendicitídy

24. Epilepsie

25. Konjunktivíty

26. Klimax

27. Porfýria

28. Prevecia v ambulancii všeobecného lekára

29. Diagnostický poces v praxi všeobecného lekára

30.Zdravotná výchova

31. Dokumentácia v ambulancii všeobecného lekára

32. Imunizačný program

33. Chronická bolesť

34. Salmonelózy

35. Nozokomiálne nákazy

36. Listerióza

37. AIDS

38. Erektilná dysfinkcia

39. Popáleniny

40. Demencia

41. Otrava alkoholom

42. Otrava CO

43. Otrava methylalkoholom

44. Nesteroidné antireumatiká

45. Úrazy elektrickým prúdom

46. Neurózy

47. Vaskulitídy

48. Manažment v ambulancii všeobecného lekára

49. Červené oko

50. Choroby z povolania

51. Pracovné lekárstvo v ambulancii všeobecného lekára

52. Zdravie pri práci

53. Tromboembolická choroba

54. Bronchogénny karcinom

55. Surveillance chrípky

56. Anamnéza – základné zásady správnej anamnézy

57. Fyzikálne vyšetrovacie metódy a celkové vyšetrenie

58. Diagnostický záver a odporúčania v prepúšťacej správe z ústavnej starostlivosti

59. Akútne respiračné infekcie

60. Poruchy výživy v ambulancii všeobecného lekára u onkologických pacientov

61. Práca s mentálne postihnutým pacientom v ambulancii všeobecného leka

62. Skríning onkologických ochorení v ambulancii všeobecného lekára

63. Cushingov syndróm

64. Nádory uropoetického systému (ca prostaty, močového mechúra,

65.  Nádory štítnej žľazy

66. Anafylaxia     

67. Paliatívna starostlivosť o pacienta v ambulancii všeobecného lekára

68. Zdravotná starostlivosť poskytovaná bez súhlasu pacienta

69.  Spolupráca všeobecného lekára so zdravotnou a sociálnou poisťovnou

70. Špecifiká zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára

71. Preventívne prehliadky