Choď na obsah Choď na menu
 


Otázky JLFUK zo Všeobecného lekárstva 2013/2014

                                                      Všeobecné lekárstvo
Otázky
 
I.               Skupina
         
1.     Ischemická choroba srdca
 
 
2.     Akútny infarkt myokardu
 
 
3.     Chlopňové chyby
 
 
4.     Srdcová insuficiencia
 
 
5.     Hypertenzia
 
 
6.     Sekundárne hypertenzie
 
 
7.     Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudi
 
 
8.     Tromboembolická choroba
 
 
9.     Kardiomyopatie
 
 
10. Poruchy srdcového rytmu
 
 
11. Náhle cievne mozgové príhody
 
 
12. Ateroskleróza
 
 
13. Poruchy lipidového metabolizmu
14. Dýchavica
 
 
15. Akútna bronchitída
 
 
16. Chronická obštrukčná choroba  pľúcna
 
 
17. Pneumónie
 
 
18. Astma bronchiale
 
 
19. Tuberkulóza
 
 
20. Nádory pľúc
 
 
21. Abdominálna bolesť
 
 
22. Choroby pažeráka
 
 
23. Peptické ulcerácie
 
 
24. Krvácanie z gastrointestinálneho traktu
 
 
25. Tumory gastrointestinálneho traktu
 
 
26. Zápalové ochorenia čreva
 
 
27. Pankreatitídy
 
 
28. Hepatitídy
 
 
29. Diferenciálna diagnostika ikteru
 
 
30. Cirhóza pečene
 
 
31. Choroby žlčníka a žlčových ciest
 
 
32. Diabetes mellitus
 
 
33. Komplikácie   cukrovky
 
 
34. Endokrinné nádory
 
 
35. Choroby štítnej žľazy
 
 
36. Hematúria
 
 
37. Glomerulonefritídy
 
 
38. Nefrotický sy
 
 
39. Choroby prostaty
 
 
40. Renálna insuficiencia
 
 
41. Reumatoidná artritída
 
 
42. Osteoporóza
 
 
43. Artritický syndróm
 
 
44. Vertebrogenný algický syndróm
 
 
45. Autoimúnne  choroby
 
 
46. Vaskulitídy
 
 
47. Anémia, diferenciálna diagnostika anémií
 
 
48. Uzlinový syndróm
 
 
49. Lymfómy
 
 
50. Myeloproliferatívne choroby
 
 
51. Otravy
 
 
52. Toxikománia a drogová závislosť
 
 
53. Princípy komplexnej liečby (úprava životosprávy pacienta, psychoterapia, diétoterapia a rehabilitácia) u chorých, ktorých  sám/a/ liečite
 
 
54. Prvá pomoc pri úrazoch, zastavenie krvácania
 
 
55. Zásady prvej pomoci a resuscitácie pri poruchách obehu a dýchania
 
 
56. Diagnostika urgentných stavov ohrozujúcich základné životné funkcie
 
 
57. Všeobecné lekárstvo. Základné a komplexné vyšetrenie pacienta v ambulancii a mimo nej, indikácia na konziliárne vyšetrenia
 
 
58. Indikácia laboratórnych, funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného systému a iných pomocných vyšetrení
 
 
59. Základná diferenciálna diagnostika chorobných stavov na základe anamnézy, vyšetrenia a pomocných vyšetrení (metodiky, pomôcky, prístroje) v ambulancii a v byte pacienta
 
 
60. Základy farmakologických postupov pri interných chorobách v ambulancii všeobecného lekára
 
 
 
II. skupina
 
1.     Diferenciálna diagnostika exantémov
 
 
2.     Glaukóm
 
 
3.     Horúčka
 
 
4.     Bolesti hlavy
 
 
5.     Bolesti ramena
 
 
6.     Diferenciálna diagnostika  bolestí v LS oblasti
 
 
7.     Dysfágia
 
 
8.     Hnačky
 
 
9.     Hemoptýza
 
 
10. Diferenciálna diagnostika bezvedomia
 
 
11. Choroby ucha
 
 
12. Venerické ochorenia
 
 
13. Antikoagulačná liečba
 
 
14. Tonsilitída
 
 
15. Sinusitídy
 
 
16. Otitídy
 
 
17. Parotitis epidemica
 
 
18. Infekčná mononukleóza
 
 
19. Kvapavka
 
 
20. Lues
 
 
21. Herpes zoster
 
 
22. Erysipelas
 
 
23. Dermatitídy
 
 
24. Ulcus cruris
 
 
25. Lymská borelióza
 
 
26. Antrax
 
 
27. Tetanus
 
 
28. Scabies
 
 
29. Besnota
 
 
30. Botulizmus
 
 
31. AIDS
 
 
32. Listerióza
 
 
33. Salmonelózy
 
 
34. Nasokomiálne nákazy
 
 
35. Chrípka
 
 
36. Apendicitída
 
 
37. Epilepsie
 
 
38. Konjunktivitídy
 
 
39. Klimax
 
 
40. Popáleniny
 
 
41. Demencia
 
 
42. Úrazy elektrickým prúdom
 
 
43. Neurózy
 
 
44. Poruchy vedomia
 
 
45. Kardiopulmonálna resuscitácia
 
 
46. Chronická bolesť
 
 
47. Imunizačný program
 
 
48. Červené oko
 
 
49. Pracovné lekárstvo a ambulancii všeobecného lekára
 
 
50. Choroby z povolania
 
 
51. Zdravie pri práci
 
 
52. Prevencia v práci  všeobecného lekára
 
 
53. Diagnostický proces v praxi všeobecného lekára
 
 
54. Zdravotná výchova
 
 
55. Dokumentácia v ambulancii všeobecného lekára
 
 
56. Choroby a úrazy pohybového aparátu
 
 
57. Zdravotná výchova
 
 
58. Psychózy
 
 
59. Depresívne stavy
 
 
60. Práceneschopnosť
 
 
61. Kúpeľná liečba
 
 
62. Dôchodkový postup v ambulancii všeobecného lekára
 
 
63. Zdravotné poistenie
 
 
64. Agentúry domácej ošetrovacej starostlivosti
 
 
65. Preventívne prehliadky
 
 
66. Spolupráca so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a inými  orgánmi vrátne orgánov samosprávy, štátnej a zdravotníckej správy
 
 
67. Spolupráca  so sociálnou sieťou, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 
 
68. Národný program podpory zdravia, celospoločenské zdravotné programy a stratégie
 
 
 
 
69. Obhliadka mŕtvoly, základy súdneho lekárstva
 
 
 
 
 
V Martine 31.7.2009                               doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.