Choď na obsah Choď na menu
 


Vzdelávanie zdravotníkov z fondov EU - operačný program vzdelávanie

22. 11. 2011
Z Operačného programu Vzdelávanie, ktorý alokuje zdroje z eurofondov do samosprávnych krajov, je možné podľa pravidiel stanovených jednotlivými VUCkami získať príspevok, ktorý je určený na financovanie odbornej prípravy lekárov.

 

Ako sa k tomuto príspevku dostať?

Zdroje z eurofondov sú prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie (riadeného cez Ministerstvo zdravotníctva) prideľované fondy jednotlivým samosprávnym krajom (s výnimkou bratislavského, ktorý vzhľadom na svoju "bohatosť" nemá na tieto zdroje nárok). Samosprávne kraje prostredníctvom ich odborov zdravotníctva určujú, do akých oblastí a aktivít tieto zdroje investujú. Tam, kde nedostatok všeobecných lekárov, môžu byť pridelené aj na ich vzdelávanie.

 

Ak teda chcete absolvovať povinnú prípravu vo Vašom regióne, postup je nasledovný:

1. Oslovte odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, či je ochotný poskytnúť zdroje na Vašu prípravu.
2. V prípade súhlasu o tento príspevok žiada Váš potenciálny zamestnávateľ (nemocnica alebo všeobecný lekár - školiteľ), ktorý ho podľa predpísaného kľúča použije čiastočne na Vašu mzdu a čiastočne na ostatné náklady spojené s Vašim vzdelávaním. (Pridelenie tohto príspevku je ale viazané na konkrétne podmienky a v prípade ich nedodržania si môže samosprávny kraj (VUC) nárokovať úplné alebo čiastočné vrátenie financií školencom).
Aké sú Achillove päty a nejasnosti tohto financovania?
1. posledné zdroje z tohto programu je nutné vyčerpať do augusta 2012. V prípade, že ste uprostred prípravy, túto musíte dofinancovať iným spôsobom - to už je na Vašej fantázii a schopnostiach. V prípade, že zistíte, že je to nad Vaše sily a rozhodnete sa preradiť sa do iného odboru alebo inak porušíte podmienky, všetky vyčerpané fondy musíte vrátiť.
2. ďalšie zdroje z eurofondov na tento účel by mohlo Slovensko získať od roku 2014, ale nedá sa na to spoliehať. Takže sa nejedná a dlhodobé riešenie.
3. Je možné, že v súčasnosti už VUCky majú všetky zdroje pridelené na konkrétne využitie, takže sa treba individuálne informovať. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste v jednotlivých krajoch pochodili. Zatiaľ máme dobré správy z Banskej Bystrice, to už však tiež nemusí byť aktuálne pravda.
4. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, aké podmienky musí spĺňať všeobecný lekár, ktorý by chcel získať príspevok ako školiteľ na lekára v príprave. Lekárov - školiteľov, ktorí by spĺňali oficiálne podmienky, zahŕňajúce základné materiálno-technické vybavenie, počet kapitovaných pacientov a 5 rokov praxe, je totiž ako šafranu. Máloktorý všeobecný lekár totiž v súčasnej situácii túži, aby mu k množstvu starostí pribudla ešte nelukratívna starosť o školenca.
Požiadali sme oficiálne miesta o oficiálnu informáciu, ktorý všeobecný lekár si z pozície potenciálneho školiteľa môže požiadať o príspevok z eurofondov - len čo dorazí odpoveď, radi sa o ňu s Vami rozdelíme.

 

Malá odbočka - o zdroje z Operačného programu Vzdelávanie je možné požiadať aj na iné účely, než na odbornú prípravu na atestáciu. Je ich možné využiť aj na konkrétnu plošnú (celonárodnú) vzdelávaciu aktivitu, je však nutné sledovať aktuálne výzvy na stránke www.opv.health-sf.sk v sekcii Výzvy.  

Aké sú teda vyhliadky systematického, finančne a organizačne zabezpečeného vzdelávania všeobecných lekárov v príprave? Netrúfame si hodnotiť možný vývoj, ale obávame sa, že sa nemáme veľmi na čo tešiť. Ale držíme palce všetkým, ktorým sa ešte podarí aspoň vďaka zdrojom z eurofondov získať prístup ku kvalitnému vzdelaniu a príprave na prax všeobecného lekára.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prevod praxí všeobecného lekára

(Miloš, 31. 3. 2012 10:31)

Okrem prípravy na atestáciu mladých kolegov zaujíma možnosť nadobudnutia praxe. Tá sa odkupuje.
Uvádzam celú diskusiu, ktorá prebiehala na portáli lekárskej komory -stav k 31.3.2012.

1.časť:

https://docs.google.com/open?id=0BxphkG_IxIPiekRjTEhTbG5SYVNsWjhYMDNSZk9CQQ

2. časť:

https://docs.google.com/open?id=0BxphkG_IxIPiVnlfbG5LQW9TQkNVVV9yM2FjNWQtdw