Choď na obsah Choď na menu
 


Rezidentský projekt

24. 4. 2014

 Rezidentský projekt / na SZU/

 
Výzva na rezidentský projekt je zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.
 
Záujemcovia o rezidentský program
 
V prípade, že máte záujem byť zaradený do projektu rezidentského programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, zašlite, prosím, mail s Vašimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, mailová adresa) na adresu: dekanat.lf@szu.sk, kde sa bude vytvárať databáza uchádzačov o tento projekt a následne bude uchádzač písomne pozvaný do výberového konania.
 
Kritériá uchádzača
 
Kritériá pre zaradenie do rezidentského programu:
študenti medicíny, ktorí budú končiť pregraduálne štúdium v školskom roku 2013/2014
absolventi medicíny, ktorí už sú zaradení do špecializačného štúdia v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria
absolventi medicíny, ktorí sú zaradení do iného špecializačného štúdia a rozhodnú sa zmeniť špecializáciu
dňom vyhlásenia výzvy (1. 4. 2014) nedosiahli 36. rok života
sú zamestnaní, alebo chcú byť zamestnaní na území SR (mimo Bratislavského kraja)
 
Výhody zapojenia sa do rezidentského programu
 
všetky poplatky súvisiace so špecializačným štúdiom budú hradené z projektu počas celého špecializačného štúdia (náhrada mzdy, výdavky na krytie spojené so stravovaním, ubytovaním, cestovným, poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu)
MZ SR garantuje získanie pracovného miesta v ambulancii
 
Podrobnejšie informácie získate na telefónnych číslach: 02/59370 351, 284
 
Dekan LF SZU
V Bratislave 14. 4. 2014