Choď na obsah Choď na menu
 


Kto môže byť školiteľom

3. 12. 2011
          KATEDRA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA FZŠŠ SZU BRATISLAVA
 
 
 
                                KRITÉRIÁ PRE FUNKCIU ŠKOLITEĽA
 
 
 
Pre funkciu školiteľa v odbore všeobecného lekárstva je nutné splniť uvedené kritériá :
 
-          vybavenie ambulancie / určuje Vyhláška MZ SR 428/2006 /
-          najmenej 1 200 registrovaných poistencov
-     priestor pre školencov
 
kritériá pre školiteľa :
 
-          školiteľ má vyššiu kvalifikáciu zo všeobecného lekárstva, ev. KA II. stupňa v odbore VL, alebo KA I. stupňa v odbore VL doplnenú podľa súčasného špecializačného programu ,
-          3 roky praxe
-          pracuje na plný pracovný úväzok
-          má pridelený stabilný územný obvod
-          doškolenie v medicínskej pedagogike
 
Pri splnení požadovaných kritérií :
 
-          podať si žiadosť na Dekanát FZŠŠ SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava
doložiť:
-    Diplom
-          kópiu licencie u neštátnych lekárov
-          odporúčanie RLK u neštátnych lekárov